BIO

Skrócone bio po polsku

for. Paweł Wodnicki

Monika A. Koperska jest doktorem chemii, absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w chemii konserwatorskiej – dziedzinie chemii poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego, od najbardziej wartościowych dzieł sztuki po zasoby biblioteczne. Obecnie pracuje nad zachowaniem dziedzictwa po zapomnianych, polskich wynalazcach.

Komunikacja naukowa jest jej pasją, prowadzi wykłady i regularnie pojawia się w telewizji i radiu. Była jednym z czterech naukowców prezentujących osiągnięcia polskiej nauki w „Potyczkach Naukowców” na kanale Planete + oraz współprowadzącą „Wynalazcy przyszłości” na kanale Canal + Discovery. Zdobyła nagrodę FameLab 2012 i zajęła drugie miejsce w International FameLab (miedzynarodowym konkursie na popularyzatora nauki) w tym samym roku. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rzeczników Nauki (2016) oraz Fundacji SMArt (Science Motion Art) (2023). Od 2020 rozwija własną firmę produkcyjną MAK Art & Science Productions.

Short bio in English

fot. MAK

Monika Koperska has a PhD in chemistry is a graduate of the Jagiellonian University, Cracow, Poland and Université des Sciences et Technologies, Lille, France. She specializes in conservation chemistry – a field of chemistry dedicated to protecting cultural heritage, from the most valuable works of art to library resources. Recently, she devoted her work to preserving notes and works from forgotten Polish inventors.


Scientific communication is her passion; she lectures and appears regularly on television and radio. She won the 2012 FameLab Award and came second in the International FameLab that same year. She co-hosted „Scientists’ skirmishes” („Potyczki naukowców”) on the Planete+ channel and „Inventors of the Future” („Wynalazcy przyszłości”) on the Canal+ Discovery channel. Since 2016, she has been the co-founder and president of the Association of Science Advocates (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), SMArt (Science Motion Art) Foundation (2023) and her own production company M.A.K. Art & Science Productions.


fot. Anna Dławichowska

fot. Adam Kowalczyk