BIO

Skrócone bio po polsku

Monika A. Koperska jest doktorem chemii, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Université des Sciences et Technologies w Lille we Francji, specjalizuje się w chemii konserwatorskiej – dziedzinie chemii poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego, od najcenniejszych dzieł sztuki do zasobów bibliotecznych. Ostatnio poświęciła się utrwalaniu notatek i prac zapomnianych polskich wynalazców.


Komunikacja naukowa to jej pasja, regularnie prowadzi wykłady i występuje w telewizji i radiu. Zdobyła nagrodę FameLab 2012 i w tym samym roku zajęła drugie miejsce w International FameLab. Współprowadziła „Potyczki naukowców” na kanale Planete + oraz „Wynalazcy przyszłości” na kanale Canal + Discovery. Od 2016 roku jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, którego celem jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Od 2020 rozwija własną firmę produkcyjną MAK Art & Science Productions.

Short bio in English

Monika Koperska has a PhD in chemistry, is graduate of the Jagiellonian University, Cracow, Poland and Université des Sciences et Technologies, Lille, France, specializes in conservation chemistry – a field of chemistry dedicated to the protection of cultural heritage, from the most valuable works of art to library resources. Recently she devoted her work to preserving notes and works from forgotten polish inventors.


Scientific communication is her passion, she lectures and appears regularly on television and radio. She won the 2012 FameLab Award and came second in the International FameLab that same year. She co-hosted „Scientists’ skirmishes” („Potyczki naukowców”) on the Planete+ channel and „Inventors of the future” („Wynalazcy przyszłości”) on the Canal+ Discovery channel. Since 2016 she has been the co-founder and president of the Association of Science Advocates (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), whose goal is to build a knowledge-based society (bringing together over 70 scientists who are simultaneously science communicators and constantly networking them with the media) and has her own production company M.A.K. Art & Science Productions.