Projekty badawcze

  1. Proteomiczne badania termo-degradacji polipeptydów na przykładzie keratyny i fibroiny, FUGA Narodowe Centrum Nauki (kierownik i wykonawca projektu), 11.2016-01.2019
  2. Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta, Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Grant Norweski (eea grants), Koordynator projektu: Zamek Królewski na Wawelu (wykonawca), 06.2015-05.2016
  3. Metody spektroskopii Operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny, Preludium Narodowe Centrum Nauki (kierownik i wykonawca projektu), 10.2012-12.2014
  4. Degradacja włókien jedwabnych zawartych w obiektach zabytkowych – mechanizm i inhibicja, Finansowanie Poza szlakiem Fundacji Nauki Polskiej (kierownik i wykonawca projektu), 10.2012-10.2014
  5. Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych, Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Grant Norweski (eea grants), Koordynator projektu: Zamek Królewski na Wawelu (wykonawca), 2010-2011
  6. Fiber, czyli Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi, Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Grant Norweski (eea grants), Koordynator projektu: Muzeum Narodowe w Krakowie (wykonawca), 2008-2011
  7. Anoxia, czyli Bezpieczna ekspozycja w muzeach dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację, COST D42, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (wykonawca), 2008-2010
  8. PaperTreat, czyli Ewaluacja procesów masowego odkwaszania, (Evaluation of mass deacidification processes), Grant europejski 6PR UE 006584 (wykonawca), 2005-2008