Wykształcenie

Studia doktoranckie w zakresie nauk chemicznych
12.2015, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studia podyplomowe ”Analiza i dokumentacja tekstyliów zabytkowych”
09.2011, Politechnika Łódzka, Łódź

Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Międzynarodowe studia magisterskie Advanced Spectroscopy in Chemistry
06.2009, Uniwersytet Jagielloński, Kraków i Université des Sciences et Technologies, Lille

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
06.2004

CPE, Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
06.2003

 

Przebyte szkolenia z umiejętności miękkich:

  • Projekt TransFormation.doc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzytygodniowe szkolenie trenerskie w Ivey Business School w Kanadzie. 4-24.11.2015
  • Public engagement. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 23-24.02.2015
  • Centrum Nauki Kopernik: szkolenie w ramach programu Rzecznicy Nauki 11.12.2014
  • CNK: Szkolenie Masterclass dla finalistów konkursu FameLab 13-15.04.2012