Proteomiczne badania termo-degradacji polipeptydów na przykładzie keratyny i fibroiny

Staż podoktorski NCN FUGA 2016/20/S/ST4/00149 realizowany w latach: 2016-2019, przy współpracy:

  • Analitycznego Centrum eksperckiego, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych UW
  • Grupy badawczej Kinetyka reakcji Heterogenicznych, Wydział Chemii UJ
  • Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacja Papieru, Wydział Chemii UJ
  • Pracownia Tkanin Konserwacji Zabytkowych muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

Wyniki projektu były rozpowszechniane na konferencjach:

1. Monika Aksamit-Koperska, Julio C. Torres, Ewa Bulska
Designing storage atmosphere for woolen XVIth tapestries- proteomic examination of wool’s kerattin degradation depending on artificail ageing atmosphere
Art&Archeology 2018, Jerusalem, Izrael, 9-12.12.2018

2. Monika Aksamit-Koperska, Julio C. Torres, Ewa Bulska Ocena stopnia utlenienia keratyny z wełny za pomocą spektrometrii mas i spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni
Analiza chemiczna w ochronie zabytków XVIII, Warszawa, 6-7 grudnia 2018 

3. Monika Aksamit-Koperska, Julio C. Torres, Ewa Bulska 
Preserving woollen artwork from environmental impact- proteomic examination of wool’s keratin degradation depending on artificial ageing atmosphere
ECOBALT2018, Wilno, Litwa, 24-27.10.2018

4. Monika Aksamit-Koperska, Julio C. Torres, Ewa Bulska 
Proteomiczne badania termo-degradacji polipeptydów na przykładzie keratyny z wełny 
KOSAT2018, Białystok, 15-17.09.2018

5. M. A. Koperska, M. Sitarz, J. Łojewska, E. Bulska 
Ex situ and in situ approach to evaluating change in crystallinity of Bombyx mori silk fibroin during artificial thermo-ageing.
7th Meeting X-ray and other techniques investigations of the objects of cultural heritage, Krakow, 17-19 maja 2018 

W mediach:

1. „Czy można uprać arras wawelski? O trudnej sztuce konserwacji” Audycja Homoscience w TokFm 
4 lutego 2017 
http://audycje.tokfm.pl/audycja/Homo-Science/95

2. „O kasetach beztlenowych w muzeach” Audycja Stacja Nauka w Czwórka Polskie Radio
16 maja 2017
https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/1765696,Stacja-Nauka-16-maja-godz-1204

3. wykład „Naukowiec w muzeum, bibliotece i galerii.” Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
24 listopada 

4. artykuł autorski JAK RATOWAĆ DZIEŁA SZTUKI? POLSCY NAUKOWCY PODJĘLI WYZWANIE 
6 lutego 2017 
www.focus.pl/sekrety-nauki/jak-ratowa-dziea-sztuki-polscy-naukowcy-podjli-wyzwanie-14297

5. artykuł  „Kinetyka gobelinów” rozmowe z Moniką Koperska przeprowadziła Agnieszka Krzemińska nałamach Polityki
20 września 2016  
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1675970,1,arrasy-z-wawelu-pod-lupa.read

5. „Badania proteomiczne arrasów, czyli biochemia na usługach muzeum” Audycja Stacja Nauka w Czwórka Polskie Radio
26 marca 2017

w publikacjach naukowych:

Monika A. Koperska, Jacek Bagniuk, Małgorzata M. Zaitz-Olsza, Kata-rzyna Gassowska, Dominika Pawcenis, Maciej Sitarz, Ewa Bulska and Joanna Profic-Paczkowska Ex Situ and In Situ Artificial Thermo-Aging Study of the Natural Degradation of Bombyx mori Silk Fibroin, Appl. Sci. 202313(16), 9427 (IF=2.7)