Oferta szkoleń

ARS MOLLIS
(łac. umiejętności miękkie)

Wystąpienia publiczne i prezentacja wyników badań naukowych
Wbrew powszechnemu przekonaniu idee nie bronią się same – trzeba przekonać do nich odbiorców w sposób charyzmatyczny i klarowny.

Popularyzacja nauki i praca z mediami
Promowanie wyników swoich badań naukowych ma zarówno wymiar pragmatyczny, związany z docieraniem do potencjalnych odbiorców technologii, partnerów biznesowych lub rozliczaniem grantów (NCN, FNP, granty europejskie) oraz wymiar ideowy, związany z budowaniem społeczeństwa opartego na wiedzy.

Atrakcyjna dydaktyka (innowacyjne formy kształcenia)
Tradycją stało się narzekanie na system edukacji i kształcenia wyższego, przywołując „pożółkłe kartki” wykładowców, tymczasem wystarczy kilka prostych zabiegów mających na celu przełamanie utartych stereotypów dydaktycznych.

Kreatywność i innowacyjność
Niestety, sama wiedza to za mało – potrzebne są jeszcze umiejętności kreatywnego skorzystania z niej, przekładania teorii na praktykę w celu tworzenia nowych wartości.